ทรัพยากร
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี / วราพร โครตลาดำและคณะ /วจ ว316ก 2551
Bib 13399120469
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก