ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2009
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WP100 ส886 2552 
คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ = Medical vocabulary & abbreviation
   ปราณี ทู้ไพเราะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
W13 ป445ค 2552 
อายุรศาสตร์ประยุกต์
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB115 อ641 ล.5 2550 
Update on wound care
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WO700 U66 2552 
ตำราพื้นฐานศัลยศาสตร์ทรวงอก = Fundamentals of general thoracic surgery
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WF980 ธ445ต 2550 
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = Management administration following morality guideline and sufficiency economy guideline ..
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
JF1358.T5 ว689ก 2550 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2547
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV77.2 ม456ค 2550 
คู่มือผู้สูงอายุเรื่องการบริหารร่างกาย
   ประพจน์ เภตรากาศ / 2545
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WE103 ป297ค 2545 
โครงการศึกษาโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนวัดปกาสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ค961 2550 
คู่มือโรคผิวหนังเด็ก
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS260 ค695 2551 
คู่มือจิตเวชและอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / สมภพ เรืองตระกูล
   สมภพ เรืองตระกูล / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM100 ส271คม 2546 
การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจ ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB555 ก459 2551 
ศัพท์ : วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์ ศัพท์ไทย-อังกฤษ = Vocabulary in applied medical sciences and public health ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
W13 ศพ337 ล.1 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.