ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 เลือกคอลเล็กชั่นเพื่อสืบค้น
  กลับหน้าหลัก

กรุณาเลือกคอลเลกชั่นที่ต้องการสืบค้น


รายชื่อวารสาร
รายชื่อวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฉบับเต็ม
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
สื่อโสตทัศน์
ทรัพยากรวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น VCD DVD และสื่อออนไลน์อื่น ๆ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
สื่อโสตฯใหม่
ทรัพยากรใหม่ของห้องสมุด ทั้งที่เป็นหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ วารสาร และวัสดุอื่น ๆ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้
หนังสือใหม่
ทรัพยากรหนังสือที่เพิ่งออกให้บริการ
สืบค้นคอลเล็กชันนี้


สืบค้นจากทุกคอลเล็กชั่น :: เลือกค้นหาจากหลายคอลเล็กชั่น

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.