ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 28 กรกฎาคม 2564  
2 26 กรกฎาคม 2564  
3 26 พฤษภาคม 2564  
4 10 พฤษภาคม 2564  
5 4 พฤษภาคม 2564  
6 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษ
7 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
8 13 ตุลาคม 2563  
9 30 ธันวาคม 2561  วันหยุดสิ้นปี
10 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
11 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
12 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
13 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
14 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
15 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
16 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
17 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
18 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
21 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
22 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
23 2 มกราคม ของทุกปี  
24 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.