ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 2 มกราคม 2566  
2 2 มกราคม 2566  
3 30 ธันวาคม 2565  
4 12 ธันวาคม 2565  
5 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชย
6 14 ตุลาคม 2565  วันหยุดพิเศษ ครม.
7 29 กรกฎาคม 2565  
8 15 กรกฎาคม 2565  
9 14 กรกฎาคม 2565  
10 13 กรกฎาคม 2565  
11 16 พฤษภาคม 2565  
12 13 พฤษภาคม 2565  
13 3 มกราคม 2565  
14 10 ธันวาคม 2564  
15 6 ธันวาคม 2564  
16 22 ตุลาคม 2564  
17 13 ตุลาคม 2564  
18 6 ตุลาคม 2564  
19 28 กรกฎาคม 2564  
20 26 กรกฎาคม 2564  
21 26 พฤษภาคม 2564  
22 10 พฤษภาคม 2564  
23 4 พฤษภาคม 2564  
24 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษ
25 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
26 13 ตุลาคม 2563  
27 30 ธันวาคม 2561  วันหยุดสิ้นปี
28 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
29 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
30 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
31 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
32 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
33 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
34 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
35 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
36 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
37 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
38 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
39 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
40 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
41 2 มกราคม ของทุกปี  
42 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.