ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 17 พฤษภาคม 2566  วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
2 5 พฤษภาคม 2566  วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม.
3 4 พฤษภาคม 2566  วันฉัตรมงคล
4 17 เมษายน 2566  
5 2 มกราคม 2566  
6 2 มกราคม 2566  
7 30 ธันวาคม 2565  
8 12 ธันวาคม 2565  
9 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชย
10 14 ตุลาคม 2565  วันหยุดพิเศษ ครม.
11 29 กรกฎาคม 2565  
12 15 กรกฎาคม 2565  
13 14 กรกฎาคม 2565  
14 13 กรกฎาคม 2565  
15 16 พฤษภาคม 2565  
16 13 พฤษภาคม 2565  
17 3 มกราคม 2565  
18 10 ธันวาคม 2564  
19 6 ธันวาคม 2564  
20 22 ตุลาคม 2564  
21 13 ตุลาคม 2564  
22 6 ตุลาคม 2564  
23 28 กรกฎาคม 2564  
24 26 กรกฎาคม 2564  
25 26 พฤษภาคม 2564  
26 10 พฤษภาคม 2564  
27 4 พฤษภาคม 2564  
28 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษ
29 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
30 13 ตุลาคม 2563  
31 30 ธันวาคม 2561  วันหยุดสิ้นปี
32 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
33 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
34 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
35 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
36 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
37 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
38 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
39 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
40 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
41 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
42 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
43 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
44 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
45 2 มกราคม ของทุกปี  
46 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2023. All Rights Reserved.