ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 3 มกราคม 2565  
2 10 ธันวาคม 2564  
3 6 ธันวาคม 2564  
4 22 ตุลาคม 2564  
5 13 ตุลาคม 2564  
6 6 ตุลาคม 2564  
7 28 กรกฎาคม 2564  
8 26 กรกฎาคม 2564  
9 26 พฤษภาคม 2564  
10 10 พฤษภาคม 2564  
11 4 พฤษภาคม 2564  
12 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษ
13 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
14 13 ตุลาคม 2563  
15 30 ธันวาคม 2561  วันหยุดสิ้นปี
16 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
17 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
18 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
19 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
20 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
21 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
22 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
23 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
24 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
29 2 มกราคม ของทุกปี  
30 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.