ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชย
2 14 ตุลาคม 2565  วันหยุดพิเศษ ครม.
3 29 กรกฎาคม 2565  
4 15 กรกฎาคม 2565  
5 14 กรกฎาคม 2565  
6 13 กรกฎาคม 2565  
7 16 พฤษภาคม 2565  
8 13 พฤษภาคม 2565  
9 3 มกราคม 2565  
10 10 ธันวาคม 2564  
11 6 ธันวาคม 2564  
12 22 ตุลาคม 2564  
13 13 ตุลาคม 2564  
14 6 ตุลาคม 2564  
15 28 กรกฎาคม 2564  
16 26 กรกฎาคม 2564  
17 26 พฤษภาคม 2564  
18 10 พฤษภาคม 2564  
19 4 พฤษภาคม 2564  
20 12 เมษายน 2564  วันหยุดพิเศษ
21 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดพิเศษ
22 13 ตุลาคม 2563  
23 30 ธันวาคม 2561  วันหยุดสิ้นปี
24 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
25 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
26 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
27 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
28 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
29 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
30 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
31 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
32 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
33 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
34 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
35 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
36 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
37 2 มกราคม ของทุกปี  
38 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.