ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 26 กุมภาพันธ์ 2567  
2 9 กุมภาพันธ์ 2567  
3 11 ธันวาคม 2566  
4 4 ธันวาคม 2566  
5 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
6 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
7 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
8 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
9 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
10 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
11 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
12 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
13 16 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
18 2 มกราคม ของทุกปี  
19 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.