ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด /ปริญญา เลิศสินไทย
   ปริญญา เลิศสินไทย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 400 ป251ฟ 2562 
ไมเกรนและโรคปวดศีรษะอื่น ๆ = Migraine and other headaches
   กัมมันต์ พันธุมจินดา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WL344 ก396ม 2563 
ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร = Gut microbiota and immunity
   ปารเมศ เทียนนิมิตร
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW100 ป551ม 2563 
ไวยากรณ์ & พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE ฝ211ว 2557 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น = English grammar for beginners / พิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ค..
   พิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ค
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE 1112 พ718ว 2559 
ไวรัสตับอักเสบ : บำบัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติ
   ลลิตา ธีระสิริ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC536 ล145ว 2551 
ไวรัสวิทยา VIROLOGY /วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
   วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QW160 ว979ว 2562 
ไวรัสวิทยา VIROLOGY /วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
   วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW160 ว979ว 2563 
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology
   ดลฤดี สงวนเสริมศรี
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QW160 ด148ว 2558 
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ และไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกร = Influenza a virusand swine influenza virus ..
   พรทิพภา เล็กเจริญสุข
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC 515 พ239ว 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  199 200 201 202 203 204 205 206 207 [207]   [แสดง 10/4130 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.