ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 1 / หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ..
   หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115 ร87ห 2563 ล.1 
โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 2 / หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ..
   หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115 ร87ห 2563 ล.2 
โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 3 / หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ..
   หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115 ร87ห 2563 ล.3 
โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เล่ม 4 / หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ..
   หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115 ร87ห 2563 ล.4 
โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ = Common diseases inurology
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WJ168 ร924 2558 
โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   อภิชาติ ศิวยาธร / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR 140 อ252ร 
โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
   จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WR 140 จ114ร 2561 
โรคภูมิแพ้ Allergic diseases /บรรณาธิการ พงศกร ตันติลีปิกร, ต่อพงษ์ ทองงาม..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW900 ร924พ 2563 
โรคภูมิแพ้ ฉบับสมบูรณ์
   สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WD300 ส731ร 2559 
โรคระบบการหายใจพื้นฐาน = Fundamental respiratory diseases
   พิชญาภา รุจิวิชชญ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WF 140 พ639ร 2559 
โรคลิ่มเลือดอุดตันและเลือดออกง่ายในผู้ใหญ่ = Thrombosis and bleeding disorders in adults /cพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ..  มี review
   พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG540 พ569ร 2551 
โรคสมาธิสั้น = Attention deficit hyperactivity disorder
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS350 ช482ร 2562 
โรคหลอดเลือดสมอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL355 ร924 2558 
โรคหลอดเลือดสมอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WL 355 ก 768 ร 554 
โรคหัวใจ...รู้ทัน ป้องกันได้
   นิธิ มหานนท์.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WG220 น612ร 2557 
โรคหืด อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WF 553^ ก 647 ร2554 ฉ1 
โรคหู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WV140 ม482ร 2564 
โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก = Common ear nose & throat diseases in children
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WV150 ก482ร 2561 
โรคหูคอจมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก = Common ear nose & throatdiseases in children
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WV100 ร924 2561 
โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย /มณี ภิญโญพรพาณิชย์ บรรณาธิการ และคณะ..
   มณี ภิญโญพรพาณิชย์ บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WL100 ร254ม 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [214]   [แสดง 20/4275 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.