ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology
   ดลฤดี สงวนเสริมศรี
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QW160 ด148ว 2558 
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ และไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกร = Influenza a virusand swine influenza virus ..
   พรทิพภา เล็กเจริญสุข
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC 515 พ239ว 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  204 205 206 207 208 209 210 211 212 [212]   [แสดง 2/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.