ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
An introduction to community & public health / James F. McKenzie, Robert Pinger
   McKenzie, James F,Robert Pinger.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA 546 J405A 2015 
Introduction to Concept Mapping in Nursing
   Schmehl P.
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 P457I 2014 
Key concepts in mental health
   Pilgrim, David
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA305 D249K 2014 
Kidney disease in the tropics
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WJ 300 K46 2560 
KPI หัวใจนักบริหาร ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก = Key performance indicators
   เอกชัย บุญยาทิษฐาน
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF อ873ห 2553 
All-in-one nursing care planning resource : medical-surgical, pediatric, maternity, and psychiatric-mental health/Pamela L Swearingen
   Pamela L Swearingen
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY100 P772A 2019 
Labor room pocket bible / วราลักษณ์ ยมะสมิต
   วราลักษณ์ ยมะสมิต / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 157 ว 233 L 2555 
Labour ward manual/DAVID T Y Liu
   DAVID T Y Liu
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ39 L556D 2007 
The language of medicine/Davi-Ellen Chabner
   Davi-Ellen Chabner
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W15 T436D 2021 
Law and professional issued in nursing
   Richard Grittith.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY32 G75 
Leadership & management in healthcare/ Neil Gopee; Jo Galloway
   Neil Gopee; Jo Galloway
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA 971 N262L 2014 
Leadership and nursing care management
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 105 D434L 2018 
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / Bessie L. Marquis, Carol J. Huston
   Bessie L. Marquis, Carol J. Huston.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 105 M350L 2015 
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application/ Bessie L Marquis
   Bessie L Marquis.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 105 B357L 2017 
Lecture note on preclinic
   ู วิชัย ประยูรวิวัฒน์.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS4 ว539อ 2557 
Leddy & Pepper is professional nursing/Lucy J Hood
   Lucy J Hood
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 L447P 2018 
Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student book with answers / Guy Brook Hart and Vanessa Jakeman
   Guy Brook-Hart
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PE1128 B763C 2012 
Applied anatomy & physiology : an interdisciplinary approach/Zerina Tomkins
   Zerina Tomkins
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 A520Z 2020 
Lippincott photo atlas of medication administration/ Pamela Lynn
   Pamela Lynn
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV 39 L450P 2015 
Lippincott Primary Care Orthopaedics
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE39 l765 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [212]   [แสดง 20/4234 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.