ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Mind map and infographics : update in emergency medicine/แพรว โคตรุฉิน บรรณาธิการ
   แพรว โคตรุฉิน บรรณาธิการ / 2563
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB105 ม644พ 2563 
Minding what matters : psychotherapy and Buddha within
   Robert Langan
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4570.P755L4 
Mini Grammar/สมศรี ตรีทิเพนทร์
   สมศรี ตรีทิเพนทร์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE ส420 2559 
Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO)
   ธีรชัย อภิวรรธกกุล / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WE 168 ธ237ม 2551 
Mixed methods in health sciences research : A Practical Primer
   Curry,Leslie
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.3 C976M 2015 
Mixed methods research for nursing and the health sciences
    / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 M685 
Mixed Methods Research for Nursing and the Health Sciences
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 M5 
Modern epidemiology/Kenneth J Rothman
   Kenneth J Rothman
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA105 K546M 2021 
Moral Problems and Moral Courage in Nursing Practice of Nursing Students in Nursing Colleges,Southern Thailand : Critical Incident Technique/Onanong R..
   เบญจวรรณ จันทรซิว
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Th O320M 2018 
Mosby 2017 Nursing Drug Reference/Skidmore-Roth,Linda
   Skidmore-Roth, Linda
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 m628m 2017 
MOSBY DRUG GUIDE For NURSING STUDENTS/ Skidmore-Roth, Linda
   Skidmore-Roth, Linda.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 39 S628m 2017 
Mosby pocket guide to fetal monitoring : a multidisciplinary approach/Miller, Lisa A
   Miller, Lisa A
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 157 L450M 2017 
Mosby s guide to nursing diagnosis
   Ladwig, Gail B.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 L157M 2019 
Mosby's comprehensive review of radiography : the complete study guide and career planner
   Callaway, William J. (William Joseph) 1951- / 1998
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WN18.2 C156m 1998 
MRI : หลักการและความปลอดภัยในการใช้งาน
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WN440 M939 
Community public health in policy and practice : a sourcebook/Sarah Cowley
   Sarah Cowley
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 C450S 2021 
Human anatomy/Kenneth S Saladin
   Kenneth S Saladin
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 H542K 2020 
NANDA International nursing diagnoses : definitions & classification, 2009-2011
    / 2003
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY100 N176 
Narrative research in nursing
   Immy Holloway and Dawn Freshwater
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5H6 
National Forum Birth Debects and Disalilities ครั้งที่ 5
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB310 ก218 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.