ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1.กระดูกหัก 2.การตรึงกระดูกหัก 3.การตรึงกระดูกหัก,เครื่องมือ. 1
1.กายวิภาคศาสตร์ 2.สรีรวิทยาของมนุษย์. 1
1.การตรวจร่างกาย-คู่มือ. 1
1.การตั้งครรภ์,ภาวะแทรกซ้อน. 1
1.การพยาบาบ 2.กระบวนการพยาบาล. 2
1.การพยาบาล-วิจัย. 1
1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.เด็ก- โรค 3.เด็ก-การดูแล 4.วัยรุ่น-โรค 5.วัยรุ่น-การดูแล. 1
1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2.เด็ก-โรค 3.เด็ก-การดูแล 4.วัยรุ่น-โรค 5.วัยรุ่น-การดูแล. 1
1.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์. 1
1.การพยาบาลผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 2.การพยาบาลเฉพาะทาง. 1
1.การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2
1.การพยาบาลอนามัยชุมชน 2.การพยาบาล. 2
1.การพยาบาลในโรคเฉพาะทาง. 1
1.การพัฒนา. 1
1.การวินิจฉัยโรค 2. การรักษาโรค 3.การใช้ยา. 1
1.การวินิจฉัยโรค-คำถามและคำตอบ. 1
1.การสร้างเสริมสุขภาพ 2. การส่งเสริมสุขภาพ 3. การพยาบาลองค์รวม 4. การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่ 1
1.การสอน-ทฤษฎี หลักการ 2.การเรียนรู้ (). 1
1.กุมารเวชศาสตร์ 2.พัฒนาการของเด็ก. 1
1.ข้อเข่า 2.เข่าเทียม 3.ข้อสะโพกเทียม. 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1062]   [แสดง 20/21229 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.