ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ศิราณี อิ่มน้ำขาว
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ศ444ก 2553 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA590 อ267ว 2554 
"Good health at low cost" 25 years on What makes a successful health system?
   McKee,Martin and Mills Anne / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 100 B171G 
101 เคล็ดลับสมองดีไม่มีเสื่อม
   ชิราซาวะ ทาคุจิ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WD100 ช543ค 2557 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2547
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1025.3 ท512ว 
20 คนดังกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
   จิดาภา. / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445.Z9E5 จ63 
20 คนดังกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
   จิดาภา. / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445.Z9E5 จ63 
3 ทศวรรษหมอชาวบ้าน 30 ปี หมอชาวบ้าน 2522-2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W7 ห183 
48 ไอเดียสร้างสไตล์ สวยได้ 360 องศา / มิยะตะ, ริเอะ
   มิยะตะ, ริเอะ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อล ร 478 ส 2556 
49 เคล็ดลับปรับสไตล์ สวยได้ สบายกรเป๋า / มิยะตะ , ริเอะ
   มิยะตะ , ริเอะ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อล ร 478 ส 2556 
60 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
   กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000120 
70 สไตล์สลายพุง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD210 ก536 
7000 คำศัพท์ต้องรู้ในการฟัง-พุด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN ก344ค 2556 
77 โรค รักษาได้ด้วยแพทย์แผนโบราณ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 736 ช 313 จ 556 
84 พรรณไม้ ถวายในหลวง
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
T011บ227พ 
9 โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน WOMAN'S DANGEROUS DISEASES /ปิติกานต์ บูรณาภาพ..
   ปิติกานต์ บูรณาภาพ / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
A practice manual for community nursing in Australia
   Trowbridge, Judy Smith.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106 P8955 
A Sociology of Family Life: Change and Diversity in Intimate Relations
   Chambers, Deborah / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM C 444 a 2011 
A.D.A.M. The Inside Story
   rights reserved / 1995
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000122 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.