ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Culture And Health : Applying Medical Anthropology
   Winkelman,Michael.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA31 W758 
Current practice guidelines in primary care 2009
   Gonzales, Ralph / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB39 G643c 
Data Analysis and Management Using Epi Info for Windows: Practical points
   Thaikruea,Lakkana / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA 76.9 T364D 
Deliberative action : civil society and health systems reform in Thailand
   Komatra Chuengsatiansup. / 2005
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA541.JT3 K81d 2005 
Depression care across the lifespan
   Walsh, Lynne,1961-
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM171 W225d 
Dermatology for skin of color
    / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WR140 D435R 2009 
Designing Healthy Community
   Jackson, Richard J. & Sinclair, Stacy / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 670 J 13 d 2012 
Developing nursing practice with children and young people
   Geraldine Lyte.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Wy159 D489 
dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร..
   มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2553 
Dialogue สุนทรียสนทนาศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์/ วิจารณ์ พานิช..
   วิจารณ์ พานิช / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2552 
Dicision - making in nursing : thoughtful approaches for practice
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 D4 
Diet Success ลดน้ำหนักได้ผล ไม่ใช่แค่ฝัน / นภัสนัน
   นภัสนัน / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB 400 น 197 ล 2555 
District Nursing Manual of Clinical Procedures
   O Brien, Liz (Ed.) / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100.1 B 853 d 2012 
Doing It Rigth Improving College Learning Skill
   Ben E. Jonhson. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Dosage calculation practice for nurses
   Broyles, Bonita E. / 2003
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV748 B885d 
Early Childhook Education Today
   George S. Morrison / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Emergency Nursing Procedures
   Jean A. Proehl
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49E4 
Emergency ultrasound made easy/Justin Bowra
   Justin Bowra
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200 J367E 2022 
Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC 100 อ647ร 2564 
ENGLISH CONVERSATION
   นิจ ทองโสภิต
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 น112E 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [111]   [แสดง 20/2201 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.