ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Dermatology for skin of color
    / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WR140 D435R 2009 
Designing Healthy Community
   Jackson, Richard J. & Sinclair, Stacy / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 670 J 13 d 2012 
Developing nursing practice with children and young people
   Geraldine Lyte.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Wy159 D489 
dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร..
   มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2553 
Dialogue สุนทรียสนทนาศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์/ วิจารณ์ พานิช..
   วิจารณ์ พานิช / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2552 
Dicision - making in nursing : thoughtful approaches for practice
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 D4 
Diet Success ลดน้ำหนักได้ผล ไม่ใช่แค่ฝัน / นภัสนัน
   นภัสนัน / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB 400 น 197 ล 2555 
District Nursing Manual of Clinical Procedures
   O Brien, Liz (Ed.) / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100.1 B 853 d 2012 
Doing It Rigth Improving College Learning Skill
   Ben E. Jonhson. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Dosage calculation practice for nurses
   Broyles, Bonita E. / 2003
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV748 B885d 
Early Childhook Education Today
   George S. Morrison / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Emergency Nursing Procedures
   Jean A. Proehl
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49E4 
Emergency ultrasound made easy/Justin Bowra
   Justin Bowra
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200 J367E 2022 
Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WC 100 อ647ร 2564 
ENGLISH CONVERSATION
   นิจ ทองโสภิต
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 น112E 2546 
English for the medical profession
   ประพิศ พงษ์พานิช
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
PE1116 ป328E 2560 
ENGLISH GRAMMAR คู่มือ for AEC ไวยากรณ์อังกฤษสู่อาเซียน/ เสริมโชค ไชยเลิศ..
   เสริมโชค ไชยเลิศ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN ส 923 ค 2557 
Essential Clinical Skills for Nurses: Clinical diagnosis
   Jevon, Phil (Ed.) / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 141 J 43 c 2011 
Essentials of Nursing Research
   Denise F. Polit. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Essentials of Pediatric Nursing, International Edition/TERRI KYLE et al
   TERRI KYLE et al.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159 T452 2021 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.