ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
OXFORD ENGLISH FOR CAREERS NURSING 1
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
OXFORD ENGLISH FOR CAREERS NURSING 2
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Oxford English for Careers: Nursing 1 Student Book
   Grice, Tony / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 100 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 101 ไอเทม)
WY 100 G 846 n 2012 C.1 
Oxford English for Careers: Nursing 2 Student Book
   Grice, Tony, & Greenan, James / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 99 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 101 ไอเทม)
WY 100 G 846 n 2012 C.1 
Palliative Care Nursing : Principles and Evidence for Practice
   Sheila Payne, Jane Seymour and Christine lngleton
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152P3 
Palliative and End of Life Care for Children and Young People: Home, Hospice and Hospital
   Grinyer, Anne / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 200 G 866 p 2012 
Pancytopenia:สาเหตุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ=Pancytopenia:Common Causes in Clinical Practive
   พีระพล วอง / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW 504 พ 789 p 2554 
PATHOPHY SIOLOGY
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Pathophysiology made incredibly easy!/Cherie R Rebar
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ4 C425P 2019 
Patient education
   Murtagh, John. / 1993
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W85 M979p 
Pearson International Edition : Effective Leaadership and Management in Nursing
   Eleanor J. Sullivan and Phillip J. Decker
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105S89 
Pediatric Oncology Nursing : Advanced Clinical Handbook ,
   Deborah Tomlinson, Nancy E. Kline
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY156P4 
Pediatric nursing made incredibly easy!/Mikki Meadows-Oliver
   Mikki Meadows-Oliver
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY159 M154P 2019 
Pediatric Nutrition Handbook: An Algorithmic Approach
   Suskind, David L., & Lenssen, Polly (Eds.) / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 39 S 964 p 2011 
Pediatric Orthopaedics V.2
   Wood W. Lovell / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
Pediatric Practice:Knowledge Sharing for Best Quality Care
   นวลจันทร์ ปราบพาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS100 น315 2556 
Perioperative pain management
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WL704 P445 
Peripheral arterial disease
   Dieter,Robert S. / 1975
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG500 P451 
Personality Theory and Research
   Jerry M.Burger. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Physical examination & health assessment
   Jarvis, Carolyn. / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WB205 J38 2008  
ผลการค้นหา เลขเรียก
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.