ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลยุทธ์การกระตุ้นพัฒนาการทางสายตาสำหรับเด็กพิการทางตาและเด็กด้อยโอกาศ อายุ 0-3 ปี..
   ศุภา คงแสงไชย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WW 220 ศ 675ก 2557 
กลยุทธ์การพัฒนางานสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศด้วย KM
   ภัคนพิน กิติรักษนนท์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD 58 ภ321ก 2555 
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพดี : บริการสาธารณสุของค์รวมเพื่อสร้างสุขภาพดี = Health promotion strategy : well-being caring ..
   สุภัสสร (ประพิณ) วัฒนกิจ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RA777.6 ส836 
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพดี : บริการสาธารณสุของค์รวมเพื่อสร้างสุขภาพดี = Health promotion strategy : well-being caring ..
   สุภัสสร (ประพิณ) วัฒนกิจ / 2548
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WX159 ส836 2548 
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพดี  มี review
   สุภัสสร วัฒนกิจ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA546 ส836ก 
กายบริหารบำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน
   ศักดิ์ อนุสรณ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB400 ศ322ก 2557 
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
   สมนึก กุลสถิตพร / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WT166 ส253ก 2549 
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม = Physical therapy in cervical spondylosis
   รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE725 ร622 2552 
กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว =Bodyweight strength training anatomy ..
   คอนเทรราส, เบรต
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QT546 ค184ก 2564 
กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1
   บังอร ฉางทรัพย์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4 บ248ก 2563 
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
   วิไล ชินธเนศ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS4 ว724ก 2554 
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
   เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WE500 ก771ก 2554 
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE 500 ก 771 ก 554 
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ของ แขน ขา และ หลัง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS 4 ^น 614 2554 
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของมนุษย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS104^ร465ก2549 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ฉบับปรับปรุง = Anatomy physiology
   ปาร์รามอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QS4 ป553ก 2564 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
   ปาร์รามอง / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
QS 4 ป 551 ก 2555 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human anatomy and physiology
   รำแพน พรเทพเกษมสันต์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4 ร465ก 2561 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
   รำแพน พรเทพเกษมสันต์.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4 ร465ก 2556 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ด้วยภาพ (เรียนด้วยตนเอง) ..
   พิชิต ภูติจันทร์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4 พ647ก 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.