ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคภูมิแพ้ Allergic diseases /บรรณาธิการ พงศกร ตันติลีปิกร, ต่อพงษ์ ทองงาม..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW900 ร924พ 2563 
โรคลิ่มเลือดอุดตันและเลือดออกง่ายในผู้ใหญ่ = Thrombosis and bleeding disorders in adults /cพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ..  มี review
   พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG540 พ569ร 2551 
โรคหลอดเลือดสมอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WL 355 ก 768 ร 554 
โรคหืด อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WF 553^ ก 647 ร2554 ฉ1 
โรคหูทั่วไป
   ลลิดา เกษมสุวรรณ. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน / ชุติมา ศิริกุลชยานนท์..
   ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WD 210 ช 617 ร 2554 
โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS342 ร924 2553 
โรคเบาหวาน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โรคโลหิตจางอะพลาสติกการดูแลตนเอง
   สุวรรณา บุญยะลีพรรณ. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
โรคในอุ้งเชิงกราน / วลัยลักษณ์
   วลัยลักษณ์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ 240 ว 346 ร 2556 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : CHIKUNYA FEVER
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WE348 ก351ร 
โรงพยาบาลสุโขทัย
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โอกาสการเข้าสู่ตลาด จากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs : กรณี FTA กับสหภาพยุโรป..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD2346 2552 
โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา
   นวนิยาย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ป 369 อ 2554 
ใจลูกสุขที่สร้างได้./ กุลยา ตันติผลาชีวะ
   กุลยา ตันติผลาชีวะ.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS105.5 ก728จ 
ให้นมแม่อย่างถูกวิธีเพิ่มค่าพันทวี แห่งรัก
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000063 
ไข้ปวดข้อยุงลายในภาคใต้ตอนล่าง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WV532 ส691 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC515 ภ443ข 
ได้เวลาล้างพิษทุกระบบ จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี ฉบับสมบูรณ์ / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล..
   พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB 400 พ 724 ด 2556 
ไทยปราณ / มานพ ประภาษานนท์
   มานพ ประภาษานนท์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 400 ก 248 ท 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [111]   [แสดง 20/2201 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2023. All Rights Reserved.