ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โยคะชะลอวัย / วรารัตน์ สูโนทอง
   วรารัตน์ สูโนทอง / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB 400 ว 322 ย 2556 
โยคะสมาธิรักษาโรค/ดำรงพันธ์ วัฒนโชติ
   ดำรงพันธ์ วัฒนโชติ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QT 255 ด 493 2556 
โรคของช่องปากและฟัน / พวงทอง ไกรพิบูลย์
   พวงทอง ไกรพิบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WU 140 พ 465 ร 2556 
โรคของดวงตา / พวงทอง ไกรพิบูลย์
   พวงทอง ไกรพิบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WW 140 พ 465 2556 
โรคข้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE348 ร924 ล.2 2551 
โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ   มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WW140 ร924 2552 
โรคติดเชื้อ : ภัยร้ายใกล้ลูกรัก
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS200 ร924 2550 
โรคติดเชื้อ ภัยร้ายใกล้ลูกรัก
    / 2550
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 24 ไอเทม)
WS105.5 จ559ร 2550 
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก = Respiratory tract infection in children
   ไกลตา ศรีสิงห์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS285 ก978ร 2564 
โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย/สุทธิพงษ์ ปังคานนท์..
   สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC 355 ส773ร 2557 
โรคทางพันธุศาสตร์ของไตที่พบบ่อย = Common Genetic Kidney Diseases
   บรรยง ภักดีกิจเจริญ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ300 บ177ร 2556 
โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   อภิชาติ ศิวยาธร / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR 140 อ252ร 
โรคภูมิแพ้ Allergic diseases /บรรณาธิการ พงศกร ตันติลีปิกร, ต่อพงษ์ ทองงาม..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW900 ร924พ 2563 
โรคลิ่มเลือดอุดตันและเลือดออกง่ายในผู้ใหญ่ = Thrombosis and bleeding disorders in adults /cพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ..  มี review
   พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG540 พ569ร 2551 
โรคหลอดเลือดสมอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WL 355 ก 768 ร 554 
โรคหืด อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WF 553^ ก 647 ร2554 ฉ1 
โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน / ชุติมา ศิริกุลชยานนท์..
   ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WD 210 ช 617 ร 2554 
โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS342 ร924 2553 
โรคเบาหวาน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โรคในอุ้งเชิงกราน / วลัยลักษณ์
   วลัยลักษณ์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ 240 ว 346 ร 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.