ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย
   อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ / 2545
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB293 อ366 2546 
เรื่อง (ไม่) ลับ : ของคุณผู้หญิง
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WP140 ร859 2551 
เรื่อง....ดวงใจลูกรัก ตอน...พัฒนาการของเด็กวัย 4-6 เดือน
   กรุงเทพ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000074 
เรื่องลับบนทางรัก
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT225 พ955ร 2553 
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่
   บุษบงก์ วิเศษพลชัยและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV1568 บ674ร 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิถีแห่งธรรมชาติ ,
   ศิริพัฒนา ศิรินารัตนกุล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS125 ศ464ล 
เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจ
    / 2550
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS105.5 ล922 2550 
เล็บมือบอกโรคภัย
   ม. อึ้งอรุณ / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR475 ม111ล 
เวชบำบัดภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์=Challenges in intensive care medicine
   ประเสริฐ ธนกิจจารุ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB 105 ว 539 2555 
เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์=Multidisciplinary in Critical Medicine
   รังสรรค์ ภูรยานนทชัย / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WB 105 ร 314 ว 2555 
เวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า = Mammal bite and rabies prevention ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WC550 ว252 
เวชศาสคร์ทันยุค ๒๕๕๕
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB 100^ว 7 2555 
เวชศาสตร์ทันยุค
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / 2555
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
5000303 
เวชศาสตร์ทางทะเล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.5 ก151ว 2557 
เวชศาสตร์ปริกำเนิดในเวชปฏิบัติ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WQ210ว896 
เวชศาสตร์ผิวพรรณในวัยเด็ก / มนตรี อุดมเพทายกุล
   มนตรี อุดมเพทายกุล / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 260 ม 151 ว 2555 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB320 ว896 2550 
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ200 ว896 2551 
เว้าลาวคักๆ มักหลาย สะบายดี/ พ่อตู้ไผท ภูธา
   พ่อตู้ไผท ภูธา
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN ต482ว 2557 
เศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency economy : a new philosophy in the global world
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ศ854 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.