ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย : CHIKUNYA FEVER
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WE348 ก351ร 
โรงพยาบาลสุโขทัย
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โอกาสการเข้าสู่ตลาด จากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs : กรณี FTA กับสหภาพยุโรป..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD2346 2552 
โอรีอานา นางฟ้าหลงเงา
   นวนิยาย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ป 369 อ 2554 
ใจลูกสุขที่สร้างได้./ กุลยา ตันติผลาชีวะ
   กุลยา ตันติผลาชีวะ.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS105.5 ก728จ 
ให้นมแม่อย่างถูกวิธีเพิ่มค่าพันทวี แห่งรัก
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000063 
ไข้ปวดข้อยุงลายในภาคใต้ตอนล่าง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WV532 ส691 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC515 ภ443ข 
ได้เวลาล้างพิษทุกระบบ จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี ฉบับสมบูรณ์ / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล..
   พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB 400 พ 724 ด 2556 
ไทยปราณ / มานพ ประภาษานนท์
   มานพ ประภาษานนท์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 400 ก 248 ท 2556 
ไวรัสตับอักเสบ : บำบัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติ
   ลลิตา ธีระสิริ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC536 ล145ว 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 11/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.