ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
   วรรณภา ศรีธัญรัตน์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก),วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
wa525 ว255ส 2555 
เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ
   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
เหตุเกิดที่ขอนแก่น : เมื่อโรงพยาบาลพลาดแต่คนไข้ใหพร
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX155 ห661 
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA32 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์:หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA32 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX185 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย:หน่วยที่8-15
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX185 ค126ก 
เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข :หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข:หน่วยที่ 8-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA288 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข:หน่วยที่11-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA21 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข:หน่วยที่ 8-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข: หน่วยที่1-7
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค:หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข:หน่วยที่9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA900 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารคำสอน : จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ,
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32 จ166 
เอกสารคำสอน วิชา การบริหารการพยาบาล
   นิตยา ชีพประสพ. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [111]   [แสดง 20/2201 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.