ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
   อร่าม โรจนสกุล
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000309 
โปรแกรม คุณแม่สมส่วนและทรวดทรงดี
   BUN & ABS OF STFFL 9 / 2001
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000299 
โภชนศาสตร์ครอบครัว
   อบเชย วงศ์ทอง / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QU145 อ245 2546 
โภชนศาสตร์ครอบครัว
   อบเชย วงศ์ทอง / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QU145 อ245ภ 
โภชนาการพื้นฐาน
   สุนีย์ สหัสโพธิ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QU145 ส821ภ 2564 
โยคะ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โยคะชะลอวัย / วรารัตน์ สูโนทอง
   วรารัตน์ สูโนทอง / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB 400 ว 322 ย 2556 
โยคะสมาธิรักษาโรค/ดำรงพันธ์ วัฒนโชติ
   ดำรงพันธ์ วัฒนโชติ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QT 255 ด 493 2556 
โรคของช่องปากและฟัน / พวงทอง ไกรพิบูลย์
   พวงทอง ไกรพิบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WU 140 พ 465 ร 2556 
โรคของดวงตา / พวงทอง ไกรพิบูลย์
   พวงทอง ไกรพิบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WW 140 พ 465 2556 
โรคข้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE348 ร924 ล.2 2551 
โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ   มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WW140 ร924 2552 
โรคติดเชื้อ : ภัยร้ายใกล้ลูกรัก
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS200 ร924 2550 
โรคติดเชื้อ ภัยร้ายใกล้ลูกรัก
    / 2550
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 24 ไอเทม)
WS105.5 จ559ร 2550 
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก = Respiratory tract infection in children
   ไกลตา ศรีสิงห์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS285 ก978ร 2564 
โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสมสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   วิทยา ศรีดามา. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย/สุทธิพงษ์ ปังคานนท์..
   สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC 355 ส773ร 2557 
โรคทางพันธุศาสตร์ของไตที่พบบ่อย = Common Genetic Kidney Diseases
   บรรยง ภักดีกิจเจริญ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ300 บ177ร 2556 
โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   อภิชาติ ศิวยาธร / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR 140 อ252ร 
โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   อภิชาต ศิวยาธร. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [111]   [แสดง 20/2201 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2023. All Rights Reserved.