ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เพศศึกษา
   สุมาลี สวยสอาด / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QT 225 ส 842 พ 2555 
เพศศึกษาฮาสุดขีด / สุกมล วิภาวีพลกุล
   สุกมล วิภาวีพลกุล / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QT 225 ส 738 พ 2556 
เพิ่มพลังชีวิตด้วยการนอน
   ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
A ภ429พ 2557 
เพื่อความพร้อมพอต่อภัยพิบัติของชุมชนท้องถิ่น
   วิฑูรย์ เหลืองดิลก
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PM ว596พ 2548 
เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ = Applied Thai traditional pharmacy
   สมศักดิ์ นวลแก้ว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QV770 ส282ภ 2563 
เภสัชวิทยา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QV4 ค126ภ 2555 
เภสัชวิทยา
    / 2540
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV4 ภ781 2552 
เภสัชวิทยา
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV4 ภ781 ล.2 2551 
เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology: principles and exercises   มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QV4 ภ781 2552 
เภสัชวิทยา:เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด=Phamacology:principles and exercises
   ณัฐวุฒิ สิบหมู่ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 52 ไอเทม)
QV 4 ภ 781 2555 
เมนูสมุนไพรลดอาการท้องผูก
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
TX พ786ม 2557 
เมื่อร่วมมือฟื้นฟูกู้ไทย...จากภัยพิบัติ"สึนามิ"
   วิฑูรย์ เหลืองดิลก
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PM ว596ม 2548 
เยื่อบุมดลูกต่างที่ (ENDOMETRISIS)
   โสภณ ชีวะนรักษ์ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WP 309 ส 979 ย 2555 
เรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนนอก
   ทิพาพร กาญจนราช
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE ท487ร 2543 
เรียนรู้ และเข้าใจหมอชาวบ้าน
   รัชนี จันทร์เกษ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.3 ร832ร 
เรียนรู้...ให้อยู่ไกล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
HD ก151ร 2549 
เรียนรู้จากบทเรียนของผู้ร่วมเส้นทาง : รวมบทคัดย่อผลงาน R2R เล่มที่1-2..
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ จ153ร 2552 
เรียนรู้นมแม่จากภาพ The Breastfeeding Atlas Thai Edition
   ศิราภรณ์ สวัสดิวร / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS 125 ร 834 2555 
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม..
   นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
GN น224ร 2557 
เรียนรู้และเข้าใจหมอพื้นบ้าน : ชุดความรู้ภูมิปัญญาคุณค่าหมอพื้นบ้าน : กรณีโครงการสำรวจศักยภาพหมอพื้นบ้าน 12 จังหวัด ปี 2548 ..
    / 2548
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB50.JT3 ร832 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.