ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล / บรรณาธิการ, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ศรีวรรณ มีบุญ..
   ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT 100 ย414ก 2557 
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7 = Thai for communication/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PL 4161 ม355ภ 2560 ล.1 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ศิราณี อิ่มน้ำขาว
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ศ444ก 2553 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA590 อ267ว 2554 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อายุรเวท : ภูมิปัญหาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์
   Unniappa, Indulal
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB55 อ571อ 2557 
แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ หน้าที่ด้านสุขภาพ
   ทิพิชา โปษยานนท์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 55 ท258น 2559 
"Good health at low cost" 25 years on What makes a successful health system?
   McKee,Martin and Mills Anne / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 100 B171G 
10 เรื่องรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน
   กวินธร เสถียร ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
HN 700 ก323ส 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [214]   [แสดง 20/4275 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.