ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Clinically oriented anatomy /Keith L. Moore, Arthur F.Dalley II, Anne M. R. Agur
   Moore, Keith L.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS 4 M822C 2018 
Color atlas and text of histology
   Gartner, Leslie P., 1943-
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS 517 G244C 2018 
Comfort Theory and Practice : A Vision for Holistic Health Care and Research
   Katharine Kolcaba
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY86.5 k6 
Common in-house ID consultation
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC100 ค187จ 2563 
Common problems in burn and wound care 2019
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO700 ค544อ 2562 
COMMON PROBLEMS IN BURN AND WOUND CARE 2019/อภิชัย อังสพัทธ์
   อภิชัย อังสพัทธ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO 700 C819 2019 
Communication skills = การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W62 ช576c 2560 
Community and public health nursing : evidence for practice/Rosanna F. DeMarco, Judith Healey-Walsh
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108 H282C 2020 
Community and public health nursing : promoting thepublic health /Cherie Rector
   Rector, Cherie
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 108 H282C 2018 
Community as partner : theory and practice in nursing
   Anderson, Elizabeth T.
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RT98 A546C 2015 
Community as partner : theory and practice in nursing
   Anderson, Elizabeth T., author.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 A546C 2019 
Community health nursing : caring for the public health / edited by Karen Saucier Lundy and Sharyn Janes
   Lundy, Karen Saucier and Janes, Sharyn editor
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 106 K669C 2016 
Community health nursing:|ban alliance for health
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546.2 C61 2014 
Community vioces : health matters/henrie m. treadwell
   henrie m. treadwell / 2000
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 H 518 C 2000 
Community-based participatory research for health : from process to outcomes
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W84.3 C734 2008 
Community/public health nursing : promoting the health ofpopulations
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY106 M734C 2015 
The comparison study on levels of stress and stress management in nursing students of Praboromarajchanok Institute of Health Workforce Development, Th..
   Sudkhanoung Plangpongpan
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Complementary therapies for pain management : an evidence-based approach
    / 2007
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB890 C65 
Comprehensive hemodynamic optimization in critically ill patients [CHOC]/บรรณาธิการเพขร วัชรสินธุ์, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, อรรณพ พิริยะแพทย์สมและสัณฐิ..
   เพขร วัชรสินธุ์ บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WG106 ค543 2562 
Comprehensive hemodynamic optimization in critically ill patients [CHOC]/บรรณาธิการเพขร วัชรสินธุ์, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, อรรณพ พิริยะแพทย์สมและสัณฐิ..
   เพขร วัชรสินธุ์ บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WG106 ค543 2563 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [207]   [แสดง 20/4130 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.