ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advances in family practice nursing/Geri C Reeves
   Geri C Reeves
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106 G541A 2019 
Advances in pediatrics
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200 A244 2552 
Advancing occupational therapy in mental health practice
    / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM450.5.O2 A244 
Advancing Your Career : Concepts of Professional Nursing
   Rose Kearney - Nunnery.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18 K44 
Algorithmic diagnosis of symptoms and signs : a cost-effective approach
   Collins, R. Douglas
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 39 C712A 2017 
Allergic Girl Adventures in Living Well with Food Allergies
   Miller, Sloane / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
S 634 a 2011 
Sexually transmitted infections/Courtney J Pitts; Stephen D Krau
   Courtney J Pitts; Stephen D Krau
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT 225 S250C 2020 
Alzheimer's Activities That Stimulate the Mind
   Emilia C. Bazan - Salazar / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Ambulatory medicine
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB115 อ843บ 2563 
AMBULATORY MEDICINE: CLINICAL PEARLS IN AMBULATORY MEDICINE กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก/รังสิมา ทิมมณี :บรรณาธิการ และคณะ..
   รังสิมา ทิมมณี บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB200 ร452ก 2564 
Ambulatory pediatrics : guide and clue in management
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200 ป334A 2556 
Fundamental concepts and skills for nursing /Patricia Williams
   Patricia Williams
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 W372F 2022 
Kaplan & Sadocks synopsis of psychiatry/Robert Joseph Boland
   Robert Joseph Boland
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM140 R523K 2022 
An introduction to theory and reasoning in nursing
   Johnson, Betty M. / 2005
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY86 J66i 2010 
Anatomic and clinical pathology board review/Atif Ali Ahmed
   Atif Ali Ahmed
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
QZ 4 A352A 2017 
Anatomy & physiology : the unity of form and function
   Saladin, Kenneth S.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QS 4 S159A 2018 
Advances in family practice nursing 2020/Geri C Reeves
   Geri C Reeves
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 A536G 2020 
Zika and Other Neglected and Emerging Flaviviruses : The Continuing Threat to Human Health/Lisa A Beltz
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW168 L157Z 2021 
Annals of the New York Academy of Sciences Volume 1229: Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity, and Cancer
   Surh, Yong-Joon et al. / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 400 S 961 n 2011 
Annual Edition,
   Aging
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1060A35 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.