ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Basic English grammar
   Azar, Betty Schrampfer. / 1996
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PE1128 A992B 
Basic Neuroanatomy ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
   ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 101 ผ381ป 2556 
Basic ophthalmology = จักษุวิทยาเบื้องต้น
   อรวสี จตุทอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WW100 B311 2562 
Basic ophthalmology = จักษุวิทยาเบื้องต้น
   อรวสี จตุทอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WW100 B311 2562 
A BEGINNER S PLEARN (PLAY+LEARN) WITH EKG/PRAEW KOTRUCHIN et al
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WG100 A451P 2020 
Better births : the midwife with woman/Anna Brown
   Anna Brown
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 B447A 2021 
Birth of health assembly : crystallization of learning towards wellbeing
    / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546.1 B619 2008 
Public health nursing : population-centered health care in the community/ Marcia Stanhope
   Marcia Stanhope
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 P976M 2021 
Breast Cancer Nursing Care and Management
   Harmer, Victoria / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WP H 287 b 2011 
Breastfeeding and human lactation/Karen Wambach
   Karen Wambach
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS125 K452B 2021 
Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP. Upper intermediate, Student book/Martin Hewings
   Martin Hewings
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
PE1128 C250M 2012 
Cambridge English for nursing : pre-intermediate
   Allum, Virginia
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
PE1116 V442C 2010 
Cambridge English for nursing Intermediate
   Allum, Virginia
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
PE1116 V442C 2008 
CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS : A2 key (also suitable for schools) new/Kathryn Alevizos
   Kathryn Alevizos
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PE1113 C210K 2019 
The Cambridge guide to OET nursing. Student book/ Catherine Leyshon; Gurleen Khaira; Virginia Allum
   Catherine Leyshon; Gurleen Khaira; Virginia Allum
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PE1127 T225C 2020 
Cambridge idioms dictionary/Cambridge
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PE1460 C524C 2006 
cancer connections
   PhotoSensitive / 2010
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY156 J27C 
Cancer nursing : care in context
    / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY156 C215 
Cannabis : a handbook for nurses/Carey S Clark
   Carey S Clark
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB925 C523C 2021 
Cardiovascular care made incredibly visual!
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49 C523C 2019 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.