ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Community vioces : health matters/henrie m. treadwell
   henrie m. treadwell / 2000
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 H 518 C 2000 
Community-based participatory research for health : from process to outcomes
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W84.3 C734 2008 
Community/public health nursing : promoting the health ofpopulations
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY106 M734C 2015 
The comparison study on levels of stress and stress management in nursing students of Praboromarajchanok Institute of Health Workforce Development, Th..
   Sudkhanoung Plangpongpan
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Complementary therapies for pain management : an evidence-based approach
    / 2007
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB890 C65 
Complete your English grammar with advanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง
   สำราญ คำยิ่ง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1112 ส698ค 2563 
Comprehensive emergency care : guide book
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WB105 ม251ค 2565 
Comprehensive hemodynamic optimization in critically ill patients [CHOC]/บรรณาธิการเพขร วัชรสินธุ์, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, อรรณพ พิริยะแพทย์สมและสัณฐิ..
   เพขร วัชรสินธุ์ บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WG106 ค543 2562 
Comprehensive hemodynamic optimization in critically ill patients [CHOC]/บรรณาธิการเพขร วัชรสินธุ์, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, อรรณพ พิริยะแพทย์สมและสัณฐิ..
   เพขร วัชรสินธุ์ บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WG106 ค543 2563 
Comprehensive review of nephrology /พงศธร คชเสนี บรรณาธิการ
   พงศธร คชเสนี บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ18 ค186พ 2562 
Comprehensive treatment of chronic kidney disease
   ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WJ300 จ683ก 2560 
Comprehensive wound care 2021
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WO700 ค187 2564 
Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced/Loren Nell Melton Stein; Connie J Hollen
   Loren Nell Melton Stein; Connie J Hollen
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 C440S 2021 
Concepts in Male Health: Perspectives Across the Lifespan
   Leone, James E. / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 100 L 576 c 2012 
Conceptual care mapping : case studies for improvingcommunication, collaboration, and care
   Yoost, Barbara L.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 Y59C 2018 
Conceptual Foundations
   Joan L.Creasia / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Contemporary Issues in Mental Health Nursing
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105.2 C6 
Contraceptive technology
   Robert A. Hatcher
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WQ240 
Core Curriculum for Primary Care Pediatic Nurse Practioners
   Nancy A. Ryan-Wenger
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.2C63 
Core Concepts In Physiology
   David R. Bell / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.