ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
The art and science of facelift surgery : a video atlas
   Niamtu, Joe, author
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WO600 N577A 2019 
Assertive Outreach in Mental Healthcare: Current Perspectives
   Williams, Caroline et al. (Eds.) / 2011
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 30 W 722 a 2011 
Atlas of histology : with functional correlations
   Eroschenko, Victor P.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS 517 E71A 2017 
Atlas of pediatric emergency medicine/Binita R Shah
   Binita R Shah
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 420 B255A 2019 
Hematopoietic cell transplantation for malignant conditions/Qaiser Bashir
   Qaiser Bashir
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH380 H453Q 2019 
Behavioral medicine : a guide for clinical practice/Mitchell D Feldman
   Mitchell D Feldman
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84 B457M 2020 
B1 Preliminary 1 for the revised 2020 exam : authentic practice tests./Cambridge University
   Cambridge University
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
PE1113 B250C 2020 
B1 preliminary for schools trainer 1 for the revised exam from 2020 : six practice tests without answers/Cambridge University
   Cambridge University
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 13 ไอเทม)
PE1113 B240C 2020 
Backward Design&Child-Centered
   พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดี
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1025.3 พ721B 
BARRIERS, ENABLERS AND CHALLENGES IN THE PRACTICE OF DIRECTLY OBSERVED TREATMENT FOR TUBERCULOSIS PATIENTS IN A LOCAL THAI COMMUNITY/Jiraporn Choowong
   Jiraporn Choowong
   งานวิจัย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก),วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
Thesis J109B 2017 
Basic & clinical pharmacology/Bertram G Katzung
   Bertram G Katzung
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV4 B425B 2021 
Basic and cinical Neuroscience 1 / ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ)
   ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ) / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 100 ณ 321 B 2552 
Basic and cinical Neuroscience 2 / ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ)
   ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ) / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 100 ณ 321 B 2555 
Basic and cinical Neuroscience 3 / ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ)
   ณัฐ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ) / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 100 ณ 321 B 2556 
Basic and cinical Neuroscience 4 / ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์ (บรรณาธิการ)
   ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์ (บรรณาธิการ) / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 100 ช 399 B 2555 
Basic and cinical Neuroscience 5 / ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์ (บรรณาธิการ)
   ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์ (บรรณาธิการ) / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL 100 ช 399 B 2556 
Basic and clinical neuroscience 10
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL704 จ683บ 2561 
Basic and clinical neuroscience
   พัทธมน ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WL100 B311 2562 
BASIC DICTIONARY 2
    / 1996
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
5000008 
Basic English grammar
   Azar, Betty Schrampfer. / 1996
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
PE425 A992B 2006 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.