ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Data Analysis and Management Using Epi Info for Windows: Practical points
   Thaikruea,Lakkana / 2008
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA 76.9 T364D 
Handbook for principles and practice of gynecologic oncology/Douglas A Levine
   Douglas A Levine
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WP145 H354D 2021 
Deliberative action : civil society and health systems reform in Thailand
   Komatra Chuengsatiansup. / 2005
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA541.JT3 K81d 2005 
Depression care across the lifespan
   Walsh, Lynne,1961-
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM171 W225d 
Dermatology essentials/Jean Bolognia
   Jean Bolognia
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR140 D452J 2022 
Dermatology for skin of color
    / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WR140 D435R 2009 
Designing Healthy Community
   Jackson, Richard J. & Sinclair, Stacy / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 670 J 13 d 2012 
Developing nursing practice with children and young people
   Geraldine Lyte.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Wy159 D489 
Diagnostic medical sonography. Obstetrics and gynecology/Susan Raatz Stephenson
   Susan Raatz Stephenson
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ 100 S542O 2018 
dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร..
   มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2553 
Dialogue สุนทรียสนทนาศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์/ วิจารณ์ พานิช..
   วิจารณ์ พานิช / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD 30.2 ม 144 ด 2552 
Dicision - making in nursing : thoughtful approaches for practice
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 D4 
A dictionary of nursing/Tanya A McFerran
   Tanya A McFerran
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18 T731A 2021 
Diet Success ลดน้ำหนักได้ผล ไม่ใช่แค่ฝัน / นภัสนัน
   นภัสนัน / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB 400 น 197 ล 2555 
Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19
   ณัฐพล ใยไพโรจน์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HF541 ณ245ด 2563 
Building innovative nurse leaders at the point of care/Kelly A Wolgast; Stephen D Krau
   Kelly A Wolgast; Stephen D Krau
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105 B250S 2020 
Leading with mastery and heart : the coaching companion for thriving nurse leaders/Catherine Robinson-Walker
   Catherine Robinson-Walker
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105 L587C 2021 
DISEASE APPROACH IN INFECTIOUS DISEASES/รุจิภาส สิริจตุภัทร บรรณาธิการ
   รุจิภาส สิริจตุภัทร บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WC100 ร522D 2564 
District Nursing Manual of Clinical Procedures
   O Brien, Liz (Ed.) / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100.1 B 853 d 2012 
Doing It Rigth Improving College Learning Skill
   Ben E. Jonhson. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [214]   [แสดง 20/4275 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.