ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา /ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
   ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV 55 ด154ฉ 2561 
Drug-resistant organisms in pediatrics : diagnosis and treatment
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 300 ด129 2562 
Drugs in Pregnancy and Lactation/Briggs, Gerald G
   Briggs, Gerald G.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 38 G354D 2017 
Core curriculum for oncology nursing/Jeannine M Brant
   Jeannine M Brant
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18 C355J 2020 
Early Childhook Education Today
   George S. Morrison / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
PE1112 อ654ท 2565 
ECG INTERPRETATION AND MANAGEMENT FOR ICU NURSE/ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน
   ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WG141 ป437อ 2559 
ECG interpretation made incredibly easy/Jessica Shank Coviello; Lippincott Williams & Wilkins
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG140 J447E 2020 
Echocardiography in pediatric and congenital heart disease from fetus to adult
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG 141 W281E 2016 
Infectious diseases : a clinical short course/Frederick S Southwick
   Frederick S Southwick
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC100 I442F 2020 
Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination/Donna D Ignatavicius
   Donna D Ignatavicius
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY18 D524D 2021 
Emergencies in pediatric hematology and oncology /ดารินทร์ ซอโสตถิกุล บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS205 จ683ด2564 
Emergency Nursing Procedures
   Jean A. Proehl
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49E4 
Emergency Medicine
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB105 E53 2558 
Emergency Medicine /ชนปิติ สิริวรรณ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WB105 E53 2563 
Emergency ultrasound made easy/Justin Bowra
   Justin Bowra
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200 J367E 2022 
Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC 100 อ647ร 2564 
Engagement and Therapeutic Communication in Mental Health Nursing / edited by Sandra Walker
   Walker, Sandra, (Mental health nurse), editor
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY 160 S86E 2014 
ENGLISH CONVERSATION
   นิจ ทองโสภิต
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131 น112E 2546 
English for nursing personnel
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W20 อ715 2564 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.