ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Cardiovascular physiology concepts/Richard E Klabunde
   Richard E Klabunde
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG125 C254C 2022 
Care Planning in Children and Young People s Nursing
   Corkin, Doris, Clarke, Sonya, & Liggett, Lorna (Eds.) / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 159 C 799 c 2012 
caring for the vulnerable : perpective in nursing theory ,
   Mary de Chesnay, Barbara A. Anderson
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106C3 
Case files. Neurology/Eugene C. Toy, Ericka Simpson, Ron Tintner
   Eugene C. Toy
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL18.2 C357E 2023 
Case files. Pediatrics/Eugene C. Toy al
   Eugene C. Toy al.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WS18.2 C445E 2022 
Case files. Psychiatry/Eugene C Toy
   Marilyn H Oermann
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM18 C568E 2021 
Case Studies in Gerontological Nursing for the Advanced Practice Nurses
   Kazer, Meredith W., & Neal-Boylan, Leslie (Eds.) / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 K 11 C 2012 
Case studies, blood smear and spot diagnosis in pediatric hematology
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS300 ค75 2563 
Case-based Approach in Adolescent Medicine
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS200 ส236 2557 
Case-based atlas of medical microbes
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY100 C337 2019 
Case-Based Medical Pharmacology กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ /มฑิรุทธ มุ่งถิ่น บรรณาธิการ และคณะ..
   มฑิรุทธ มุ่งถิ่น :บรรณาธิการ และคณะ / 2563
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV 130 ก425ม 2563 
Case-Based Medical Pharmacology กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ /มฑิรุทธ มุ่งถิ่น บรรณาธิการ และคณะ..
   มฑิรุทธ มุ่งถิ่น :บรรณาธิการ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QV 130 ก425ม 2564 
Cases in diagnostic reasoning : acute and critical care nurse practitioner/Burns, Suzanne M
   Burns, Suzanne M.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY 100 B593C 2016 
Cases in medical microbiology & parasitology
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QW4 C338พ 2563 
CD ROENTGEN
   Michael P. McDermott
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000085 
CD คู่มือดูแลผู้สูงอายุ : ให้สุขภาพดี และมีสุข
   สิริพรรณ เวชสิทธิ์
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
CD0001 
Cerebrovascular bypass techniques = เทคนิคการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL355 C414 2565 
Chest imaging cases/Zachary Healy
   Zachary Healy
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WF18 Z447C 2022 
Child and Adolescent Behavioral Health
   Yearwood, Edilma L., Pearson S. Geraldine S., & Newland, Jamesetta A. / 2012
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 350 Y 39 c 2012 
Child hea,th nursing : partnering with children and families
   Jane Ball.
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159 B3 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [212]   [แสดง 20/4222 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.