ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

กฎระเบียบห้องสมุด

 

      
           
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
  • นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
  • เก็บรองเท้า และกระเป๋าไว้ในชั้นวางกระเป๋าและรองเท้าด้านหน้าห้องสมุดและนำสิ่งของมีค่าติดตัวเข้าห้องสมุดด้วย  
  • ไม่นำขนม อาหาร และเครื่องดื่มมารับประทานในห้องสมุด
  • เมื่อนำหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ออกมาอ่านหลังจากอ่านเสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย 
  • ไม่เล่น หรือส่งเสียงดังในห้องสมุดเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
  • โปรดใช้สิ่งพิมพ์ เอกสาร และหนังสือของห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ฉีกขาดเสียหาย
  • ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือถ้านักเรียนตัด ฉีก หนังสือ จะต้องชดใช้เป็น 2 เท่าของหนังสือ และต้องได้รับโทษ
  • นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์
  • หากนักศึกษาเกินกำหนดส่งหนังสือมีค่าปรับวันละ 2 บาทต่อ 1 เล่ม/วัน
                    
        

                                                  

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.