ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้สูงอายุ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
WY152^ ก 492 2550 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline ..
   ศิริพันธุ์ สาสัตย์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY152 ศ465ก 2551 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ ..
   วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152 ว344 2552 
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ
   ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 70 ไอเทม)
WY152 ล461ก 2553 
การพยาบาลผู้สูงอายุปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
WY 152^ล 461 ก2553 ฉ1 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สุงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม2
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY 152 ก 492 553 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 / สุนทรีภรณ์ ทองไสย
   สุนทรีภรณ์ ทองไสย / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 ส 814 ก 2555 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2   มี review
   พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 พ587ก 2550 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 50 ไอเทม)
WY 152 พ587 ก 555 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
   โครงการสวัสดิการวิชาการ. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1
    / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 152 ค126ก 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 ค126ก 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY152 ก 492 553 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY 152 ก 492 553 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY 152 ก 492 553 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.3 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.4 
การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY100 ส825ก 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.