ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ การนำใช้
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
WY152^ผ 225 ก2554 ฉ1 
การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 สตรที่มีภาวะแทรกซ้อน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY 157^ค 181 2555 
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด : Perioperative nursing
   เรณู อาจสาลี / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY161 ร765ก 
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกอักเสบติดเชื้อ
   มรรยาท ณ นคร / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.5 ม194ก 2549 
การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน /นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
   นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 115 ก 495 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ..  มี review
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY163 พ172ก 2553 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY163 พ172ก 2554 
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก:Nursing care for the patients with chest trauma
   วชิราภรณ์ สุมนวงษ์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 161 ว 153 ส 2550 
การพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะวิกฤต
   สุดารัตน์ เครืองาม
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY164^ส770ค 2555ฉ.1 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา ..  มี review
   ปริยสลิล ไชยวุฒิ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY161 ป459ก 2554 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบองค์รวม  มี review
   วิจิตรา กุสุมภ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 ว528ก 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย =Oncology nursing : prevention and caring ..
   พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY156 พ587ก 2553 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 164^น 412 ก2555 ฉ1 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งการป้องกันและการดูแลผู้ป่วย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 156 r 578 ก 553 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY 156.7 ย 421 ก 553 
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
   วรรณ สัตยวิวัฒน์ / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 157.6 ก492 
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์   มี review
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY157.6 ก492 
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน
   ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY155 ย419ก 2550 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ..  มี review
   ศศิธร ชิดนายี / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY164 ศ291ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.